Kanál 

Kmitočet vys.

Kmitočet přij.

VKV

mínus-MF / plus-MF

61 35010 34555 103665 103,210 / 104,120
62 35020 34565 103695 103,240 / 104,150
63 35030 34575 103725 103,270 / 104,180
64 35040 34585 103755 103,300 / 104,210
65 35050 34595 103785 103,330 / 104,240
66 35060 34605 103815 103,360 / 104,270
67 35070 34615 103845 103,390 / 104,300
68 35080 34625 103875 103,420 / 104,330
69 35090 34635 103905 103,450 / 104,360
70 35100 34645 103935 103,480 / 104,390
71 35110 34655 103965 103,510 / 104,420
72 35120 34665 103995 103,540 / 104,450
73 35130 34675 104025 103,570 / 104,480
74 35140 34685 104055 103,600 / 104,510
75 35150 34695 104085 103,630 / 104,540
76 35160 34705 104115 103,660 / 104,570
77 35170 34715 104145 103,690 / 104,600
78 35180 34725 104175 103,720 / 104,630
79 35190 34735 104205 103,750 / 104,660
80 35200 34745 104235 103,780 / 104,690
18 35820 5365 06095 105,640 / 106,550
18 35830 5375 06125 105,670 / 106,580
18 35840 5385 06155 105,700 / 106,610
18 35850 5395 06185 105,730 / 106,640
18 35860 5405 106215 105,760 / 106,670
18 35870 5415 106245 105,790 / 106,700
18 35880 5425 106275 105,820 / 106,730
18 35890 5435 106305 105,850 / 106,760
19 35900 5445 106335 105,880 / 106,790
19 35910 5455 106365 105,910 / 106,820

U přijímačů s jednoduchým směšováním může docházet kvůli rezonančním jevům k rušení přes mezifrekvenční obvody.

Toto rušení se nedostává do přijímače anténou a VF zesilovačem, ale nakmitáním na signálové obvody mezifrekvenčního zesilovače.

Je-li signálové vedení zkrouceno s napájecím vedením (tj. kablík plus a mínus), je tento rušivý signál tlumen, protože tato vedení působí jako malé odstínění. Proto se také doporučuje při dlouhých kablících od serv používat kroucené kabely nebo feritové kroužky.

 

A nyní k výpočtu samotnému.

 

Od kmitočtu vysílače, například K77 = 35,170 MHz se odečte mezifrekvence, například = 0,455 MHz a výsledek, například = 34,715 MHz se vynásobí třemi a výsledek je 104,145 MHz. A to je kmitočet rušícího rozhlasového vysílače. Pomocí poměrně přesně ukazujícího digitálního displeje našeho autorádia si také můžeme udělat představu o eventuálním rušení při provozu přijímače s jednoduchým směšováním.

 

Takže ještě jednou: (35,170 - 0,455) x 3 = 104,145 MHz

 

Kmitočet 34,715 MHz má i krystal přijímače, který se stará v oscilátoru o MF kmitočet 0,455 MHz .

A přesně třetí harmonická na které vysílá rozhlasový vysílač, tj. 34,715 x 3 = 104,145 ruší oscilátor přijímače, čímž dojde ke známému nepříjemnému efektu. Pomoci si můžeme pouze použitím přijímače s dvojím směšováním, feritovými kroužky nebo nejlépe obojím, pokud si nejsme jisti, že rozhlasový vysílač nemůže způsobit rušení.