Zdravím kolegové,

Dovoluji si připomenout, že dne 11.5.2019 se od 9:00 hod na našem letišti koná brigáda. Budeme stavět přístřešek u budky, instalovat WC a pokládat 4 vytyčovací značky letiště, které uděláme ze sudů původně vytyčujících UL plochu na Bašce, jen je přebarvíme.
Prosím kdo máte, tak vezměte aku vrtačky, rýč, krompáč, lopatu. Materiál na přístřešek budeme navážet v pátek. Doufám v hojnou účast, abychom v sobotu vše stihli, v případě že ne pokračujeme v neděli. V sobotu by také mělo proběhnout další kosení plochy, pokud se nepodaří zajistit dříve.

S pozdravem

Holub Radomír

 

 

Zveřejněn opravený : 

Provozní řád modeláři - LUBNO.

 

Historie modelářského klubu sahá až do šedesátých let minulého století, kdy jako Letecko-modelářský klub ČSAD Frýdek-Místek, působil pod hlavičkou Svazarmu (svaz pro spolupráci s armádou).
V devadesátých letech klub zaniká z důvodů nedostatku finančních prostředků, které již Svazarm jako zanikající organizace neposkytovala.
V roce 2008 dochází k obnovení činnosti klubu pod názvem RC Modelklub Frýdek-Místek, který je součástí Svazu modelářů České republiky a klub začíná působit na letišti Baška které je registrovanou plochou UL.
V roce 2014 se z klubu stává pobočný spolek.
RC Modelklub Frýdek-Místek p.s. sdružuje převážně letecké modeláře, kteří ovšem ne zřídka sáhnou do jiných odborností modelářské činnosti, jako je třeba lodní, raketové či plasikové modelářství .
Jednou ročně byl pořádán Memoriál, jehož součástí byla mezinárodní soutěž termických větroňů kategorie V-2.
K 30.9.2018 zaniká letiště Baška na kterém klub působil a nově začíná působit na RC letišti Lubno od 1.10.2018.